Aktualności

Zdjęcie: Anna Karpiel Semberecka UM Zakopane

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula powołał Kapitułę Literackiej Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane w składzie: Anna Janko- przewodnicząca, Tomasz Łubieński, dr Agnieszka Jurczyńska Kłosok, dr Paweł Skawiński i Roman Wojciechowski
Anna Janko- przewodnicząca Kapituły, polska poetka, pisarka, felietonistka, krytyk literacki, Członek PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Tomasz Łubieński – polski prozaik, dramaturg, eseista, tłumacz literatury pięknej, redaktor naczelny miesięcznika „Nowe Książki”.

Dr Agnieszka Jurczyńska Kłosok- doktor Wydziału Polonistyki UJ, nauczycielka, przewodnik tatrzański.

Dr Paweł Skawiński – doktor nauk leśnych, były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, taternik, narciarz, przewodnik i ratownik górski.

Roman Wojciechowski - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, współorganizator Festiwalu „Literacki Sopot”.

Nagroda Literacka Zakopanego przyznawana jest corocznie żyjącym autorom najlepszych książek propagujących Zakopane i Tatry, wydanych w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody. Jej pierwszego laureata poznamy podczas Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego 2017.


Agata Pacelt UM Zakopane
Źródło: https://www.zakopane.eu/aktualnosci/marzec-2017/znamy-sklad-kapituly-literackiej-nagrody-burmistrza-miasta-zakopane

facebook_page_plugin