Aktualności

       Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci  profesora Jacka Kolbuszewskiego, cenionego historyka literatury polskiej i literatury zachodniosłowiańskiej. Laureata Nagrody Literackiej Zakopanego 2017.

       Jacek Kolbuszewski był profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autorem książek m.in. Ochrona przyrody a kultura, Literatura i Tatry, Góry takie kamienne. Szkice o górach i ludziach, Kresy, Zostawcie mnie samego teraz..., Skarby Króla Gregoriusa. O poszukiwaczach skarbów w XVII i XVIII wieku,  Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej, Cmentarze, Literatura i przyroda, Poezja drugiej połowy XIX wieku.

       Członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauki, Komitetu Słowianoznawstwa PAN i Członkiem Honorowy Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Czynnie uprawiał taternictwo, był autorem wielu prac z zakresu problematyki górskiej.

facebook_page_plugin