Aktualności

W związku z przyjętą w listopadzie przez Koalicję Letnich Festiwali Literackich deklaracją ekologiczną w zarządzaniu i rozwijaniu wydarzeń 5.Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego odpowiedzialność za środowisko naturalne będzie priorytetem. Dla nas - organizatorów  Festiwalu pod Tatrami - szczególnie ważne jest podnoszenie świadomości ekologicznej.

Poniżej przedstawiamy planowane działania:
- w programie znajdą się między innymi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz spotkania autorskie, na których zostanie poruszona tematyka ekologiczna,
- festiwalowych gości zachęcimy do korzystania z transportu zbiorowego lub wspólnych przejazdów,
- będziemy ograniczać materiały drukowane, starając się, aby promocja festiwalu oparta była na komunikacji elektronicznej,
- wykorzystane zostaną naczynia i opakowania wielokrotnego użytku lub biodegradowalne,
- stworzymy mapę miejsc festiwalowych z uwzględnieniem czasów przejść bez wykorzystania środków transportu, która będzie zamieszczona na stronie internetowej festiwalu.

Nasz krajobraz jest piękny, dbajmy o niego.

facebook_page_plugin