fot. Alicja Sala

Bartłomiej Grzegorz Sala – historyk, etnolog, krajoznawca, działacz społeczny, publicysta

Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” (w 2016 r. członek Zarządu).
Autor wielu książek, m. in. „Podania i legendy o świętych i cudach spod Babiej Góry, Tatr i Pienin”, „Legendy zamków karpackich” oraz esejów publikowanych na łamach kwartalnika „Piosenka”, „Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, „Co Słychać?”, „Beskidu”, „Dzikiego Życia”, „Wołynia Bliżej”, „Mówią Wieki”, „Buskiego Kwartalniku Edukacyjnego”, „Libertasu” „Skarbów Podkarpackich”, „Wędrowca Świętokrzyskiego”, rocznika „Piosenka”,  „Wędrownika”, „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego” oraz na stronie konserwatyzm.pl

facebook_page_plugin