fot. Marcos Tenesa

Polski poeta, autor pięciu książek poetyckich.

Publikował w Na Głosie, Twórczości, Kresach, Lampie, Więzi, Wyspie, Ricie Baum, miesięczniku „Znak”, Zeszytach Literackich. Laureat Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszą debiutancka książkę roku 2001 za Lamentacje. Za tom Pulsary otrzymał Nagrodę Literacką Miasta Radomia 2013 w kategorii książka literacka[1] oraz był nominowany do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej 2014 oraz Nagrody Literackiej Gdynia 2014. W roku 2016 zgodnie z decyzją jury, w składzie Ryszard Krynicki, Paweł Próchniak i Adam Zagajewski, otrzymał Nagrodę Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Stało się tak zgodnie z życzeniem pierwotnego laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta Larsa Gustafssona, który wyraził wolę, by w jego imieniu przyznać nagrodę polskiemu poecie. Uroczyste wręczenie Nagrody miało miejsce 28 listopada 2016 roku. W 2017 otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia za tom Schrony.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Sobol

facebook_page_plugin